logo

„Mislim, dakle kreiram“

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Odsek – Beogradska politehnika od 2004. godine tradicionalno održava Godišnju izložbu radova studenata dizajna u mesecu aprilu u Velikoj Galeriji Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu kao integralni deo nastavnog procesa. Od prošle godine se predstavljamo i u Maloj Galeriji radovima sa Master strukovnih studija na Grafičkom dizajnu. Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova Mislim, dakle kreiram odgovoriće na više pitanja pre svega koliko je važan proces mišljenja u osmišljavanju dizajna proizvoda i njegovom kreiranju. Kakvo iskustvo studenti imaju izlagajući na školskoj izložbi? Šta za njih ona znači? Da li ostaju u kontaktu sa kolegama i profesorima kada završe naše studije? Da li profesionalno sarađuju? Da li je ovo dobar način da se promoviše Akademija kod budućih studenata?

Na neka od ovih pitanja odgovorili su pojedini nastavnici i studenti sa prve i treće godine Koncept i karakter dizajna.

„Osnova onoga što učimo studente je da je dizajn promišljen proces, i da je misao osnova postojanja kreacije, kao i dizajna. "Cogito, ergo sum", Mislim, dakle jesam (postojim), iskaz prema kome jedina izvesnost postojanja bića potiče iz svesnog mišljenja.”
(Goran Tadić, predavač)

„Da bismo stigli od ideje do realizacije, neophodno je da se uključi i razmišljanje. Da bi dotakli srž ideje i njenog predstavljanja, moramo da razmislimo o načinu na koji ćemo to uraditi. Da povežemo predhodna iskustva i predhodna znanja, zarad novog koncipiranog dizajna. Naše vizije su povezane sa procesom mišljenja.”
(Filip Kuzmanovski, student treće godine)

„Proces razmišljanja je najbitniji deo u koncipiranju dizajna, i traje tokom celog procesa stvaranja umetnosti. Od formiranja osnovne ideje, do odabira oblika, boja i vrednosti, umetnik mora konstantno da misli kakva osećanja i poruke želi da prenese svojim radom.”
(Katarina Mirčić, studentkinja treće godine)

„Prvi korak u dizajnu je uvek misao, odnosno ideja, kojom se umetnik-dizajner vodi prema rešenju. Nezavisno od konteksta, dizajn nikad ne bi trebalo raditi naslepo, međutim, vrednost dizajna može zavisiti od njegove namene.”
(Velimir Milovanović, student treće godine)

„Pre samog kreiranja treba razmisliti dobro i odrediti pravac u kome će se kretati, ali ne treba zanemariti spontanost jer tako možemo dobiti nešto što je bolje od onoga što smo očekivali.“
(Sanja Maksimivić, studentkinja treće godine)

„Smatram da dizajn jeste promišljen proces pogotovo u koncept i karakter dizajnu gde svaki deo rada ima svoje zašto što smo naučili u školi.“
(Jana Čmelik, studentkinja treće godine)

„Ideja je osnovno polazište, ona je glavni pokretač i u umetnosti i u dizajnu. U kreiranju proizvoda vrlo je važna funkcionalna vrednost koju proizvod treba da ima pored estetske. Promišljeni dizajn je suština dobrog dizajna.“
(Jelena Jocić, profesor)

„Školska izložba mi znači iz razloga što je to mogućnost da moj rad bude izložen, a da istovremeno vidim i druge radove. Dobro za inspiraciju!!!“
(Anisija Kitevski, studentkinja prve godine)

„Školska izložba meni znači jer je prilika da mnogo ljudi vidi moja remek-dela. Očekujem da ljudi ostaju duže ispred mojih radova.“
(Anja Cvejić, studentkinja prve godine)

„Školu sam odabrala zbog preporuke drugarice i jer su mi smerovi zvučali veoma interesantno. Uvek sam želela da se bavim umetnošću, do sada nisam imala priliku. Nakon škole očekujem da se bavim game dizajnom ili barem u industriji igrica. Planiram da radim sa svojim kolegama i da ostanem u kontaktu sa školom.“
(Mina Nemet, studentkinja prve godine)

Izložba je od velikog značaja za sam nastavni proces kao vrednovanje i praćenje rada čitave jedne generacije studenata. Savremena stremljenja iz oblasti dizajna, pojave i upotrebe novih tehnologija i materijala, sve masovnijeg korišćenja digitalnih tehnologija u dizajnu i zahteva tržišta, podstiče nas osavremenjavanju i podizanju kvaliteta nastave. Takođe obavezuje da studente u skladu sa njihovom kreativnošću pripremamo za današnje tržište. Izložba je prilika da vrednujemo naše pedagoške sposobnosti u negovanju mladih talenata, kroz njihov rad u klasičnim likovnim tehnikama i digitalnim tehnologijama. U Velikoj Galeriji predstaviće se studenti osnovnih studija, pet akreditovanih studijskih programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Dizajn industrijskih proizvoda, Modni dizajn i Koncept i karakter dizajn. Kao posebna celina u Maloj Galeriji predstaviće se radovi studenata Master studija grafičkog dizajna. Javnosti će se prikazati najbolji radovi i kreacije iz umetničkih predmeta sa svih pet studijskih programa uključujući i master studije.

Izlagačka aktivnost je od bitnog značaja za studente. Upoznaju se sa organizacijom same postavke i javne prezentacije svoga rada. Za mnoge je to prvo profesionalno predstavljanje i sagledavnje rada u novoj dimenziji pred javnošću i medijima.

Ovom manifestacijom podstičemo studente na još veća angažovanja u svom kreativnom radu, ukazujući javnosti na mlade talente i upoznajući buduće studente sa dizajnerskim studijskim programima Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika. Na otvaranju izložbe dodeljuju se nagrade za najbolja godišnja ostvarenja iz oblasti dizajna i likovne umetnosti. Nagrade nose nazive profesora osnivača Odseka za dizajn: Miodraga Vartabedijana, Gojka Varde i Lazara Bunovića. Izložba je predstavljena i u virtuelnoj galeriji na sajtu izlozbadizajn.politehnika.edu.rs.

dr um. Jelena Jocić, profesor strukovnih studija

Copyright © Sva prava zadržana | Virtuelna galerija Beogradske politehnike