Projekat NAŠ SVET

Naš svet je svet u kome dizajn mami osmeh na lice, radost i ostavlјa utisak igre sa bojama i formama. Studenti Agatina Milosavlјević, Mina Carević, Marina Avramović, Adrijana Bojović, Aleksa Mirković, su realizovali svoja idejna rešenja modela obuće, u fabrici Industrija obuće Beograd.

Mentor:
dr um. Maja Milinić Bogdanović

Projekat SUPERHEROJI NA PLANETI DIZAJNA

U godini kad se obeležava 100 godina književnog časopisa Zenit, kao okosnice umetničkog pokreta zenitizam, studenti master programa Grafičkog dizajna na predmetu Tipografija su napravili,kroz tipografski plakat, savremeni osvrt na estetsku, filozofsku,konceptualnu i tipografsku zaostavštinu ovog pokreta. O značaju časopisa Zenit za srpsku umetnost, dizajn i kulturu mnogo toga je napisano, a projektom je data replika ili savremeni komentar na radove Zenita čiji su saradnici bili najbitnije ličnosti svetske umetnosti tog doba.

Mentor:
dr um. Jelena Jocić

Projekat DIGITALNI SVET OBUĆE - SHOEMASTER

Danas se od modelara i dizajnera očekuje da obavezno poznaje i koristi program koji je prilagođen industriji i koji podržava kompletan postupak proizvodnje. Pružajući savršeno rešenje za lako kreiranje stilova i delova ili uvoz postojećih radova, Shoemaster je odgovarajuće rešenje za jednostavno projektovanje šablona obuće i fleksibilan 3D CAD sistem koji omogućava kreativnim dizajnerima da brzo razviju nove ideje i koncepte. Pruža alate za dizajn za definisanje opsega, kao i eksperimentisanje sa više ideja. Modni dizajn proizvoda od kože je jedinstveni studijski program u regionu koji obrazuje modne dizajnere u Shoemaster programu.

Mentor:
dr um. Maja Milinić Bogdanović.

Studenti:
Druga godina studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože.

Projekat MDK DUAL

U školskoj 2021/22. godini u okviru Studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože realizuje se i dualni model nastave. Studenti Marina Avramović, Mina Carević, Adrijana Bojović i Aleksa Mirković su realizovali svoje prve modele iz oblasti konfekcije i obuće od kože kombinujući restlove koža i materijala koji ostaju neiskorišćeni u masovnoj proizvodnji. Na ovaj način, pored upoznavanja tehničko-tehnološkog procesa u izradi obuće i odeće od kože, studenti se upoznaju i sa konceptima održivosti u modnoj industriji.

Mentor:
mr Jelena Zdravković.

Saradnik:
dr um. Maja Milinić Bogdanović.

Studenti:
Marina Avramović, Adrijana Bojović, Aleksa Mirković, Mina Carević.

Projekat KREIRAJ SVOJE OKRUŽENJE

Projekat „Kreiraj svoje okruženje“ radili su studenti prve godine Master studija na grafičkom dizajnu. U okviru predmeta Grafičke tehnike, student su na upotrebnim predmetima otiskivali svoje radove u grafičkim tehnikama sito-štampe i digitalne grafike. Predstavlјajući svoje kreacije na majcama, torbama, šolјama i nalepnicama, kreirali su svoju viziju kako naše okruženje treba da izgleda na našoj Planeti Dizajna.

Mentor:prof. dr um. Jelena Jocić.

Projekat REDIZAJN ZNAKA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE

Izabrani studenti master i osnovnih studija Grafičkog dizajna kreiraju predloge redizajna znaka i logotipa (zaštitnog znaka) Muzeja nauke i tehnike u Beogradu. Usvojeno rešenje će se dalјe razraditi do nivoa za primenu u sredstvima vizuelnih komunikacija.

Mentor:
mr Goran Tadić.

Saradnici:
dr um. Anamarija Vartabedijan,
mr Duško Trifunović.

Copyright © Sva prava zadržana | Virtuelna galerija Beogradske politehnike