NASTAVNI KADAR PO PREDMETIMA

Teorija forme: dr Predrag Maksić, Natalija Đukić (KKD, DEN).

Osnovi dizajniranja 1 i 2: dr Rade Pejović (SGD), Ana Cvijanović (MDK).

Osnovi dizajniranja 1: dr Želјko Zdravković (SDP).

Osnovi dizajniranja 2: Aleksandar Kutrički (SDP).

Fotografija: dr Dušanka Komnenić.

Crtanje 1: mr Aleksandra Šaranović (MDK), mr Gordana Kapunac (SDP), dr Žolt Kovač (SGD).

Crtanje 2: dr Jelena Jocić (MDK), mr Aleksandra Šaranović (SGD), mr Gordana Kapunac (SDP).

Slikanje: dr Petar Radlović (SGD), dr Natalija Simeonović (MDK, KKD), mr Gordana Kapunac (SDP).

Analitičko crtanje: dr Jelena Jocić.

Crtačke tehnike: dr Petar Radlović.

Modelovanje: dr Davor Dukić.

Crtanje figure 1: dr Natalija Simeonović.

Crtanje figure 2: dr Jelena Jocić.

Vizuelne umetničke prakse, Plastična anatomija: mr Aleksandra Šaranović.

Digitalno slikanje 1 i 2, Koncept art 1 i 2: Dejan Vukadinović.

Storibord 1 i 2, Dizajn karaktera 1: Radomir Izgarević.

Digitalno modelovanje 1 i 2, Dizajn karaktera 2: Milan Krstić.

Portfolio i prezentacija (KKD): dr Žolt Kovač, dr Dragana Kuprešanin.

Modna ilustracija, Uvod u modni dizajn: mr Jelena Zdravković.

Dizajniranje kožne konfekcije 1 i 2: mr Jelena Zdravković, Senka Živkov.

Dizajniranje kožne galanterije: dr Rade Pejović, Senka Živkov.

Modni detalјi: Ana Cvijanović.

Dizajniranje obuće 1 i 2: dr Maja Milinić Bogdanović.

Dizajniranje proizvoda 1, Izrada modela: dr Dejan Vračarević.

Dizajniranje proizvoda 2: Ivan Erkić.

Dizajniranje proizvoda 3: dr Želјko Zdravković.

Prezentacione tehnike 1 i 2: Aleksandar Kutrički (DEN), Ivan Erkić (SDP).

Dizajniranje enterijera: Aleksandar Kutrički, Natalija Đukić.

Dizajn urbanog mobilijara: dr Želјko Zdravković.

Grafičke komunikacije: mr Duško Trifunović.

Grafički dizajn publikacija: dr Anamarija Vartabedijan.

Dizajniranje ambalaže: dr Jelena Drobac.

Grafički dizajn: David Tipšin.

Portfolio i prezentacija (SGD): dr Jelena Drobac, dr Dragana Kuprešanin.

Digitalna fotografija, Fotografija – Studio: dr Dušanka Komnenić.

Grafičke tehnike: dr Jelena Jocić.

Kreativne vizuelne tehnike 1: dr Natalija Simeonović.

Kreativne vizuelne tehnike 2: dr Petar Radlović.

Eksperimentalna tipografija: mr Duško Trifunović.

Tipografija: dr Jelena Drobac, dr Dragana Kuprešanin.

Dizajn vizuelnog identiteta 1 i 2, Dizajn ambalaže i oglašavanje 1: mr Goran Tadić, dr Dragana Kuprešanin.

Dizajn ambalaže i oglašavanje 2: mr Goran Tadić.

Otvoreni studio: dr Žolt Kovač, dr Dragana Kuprešanin.

Oblikovanje knjige 1 i 2: dr Anamarija Vartabedijan.

Animirani grafički dizajn 1 i 2: mr Vukan Ćirić.

PROJEKTI

Projekat – Kreiraj svoje okruženje i Projekat – Superheroji na Planeti Dizajna: dr Jelena Jocić.

Projekat – MDK Dual: mr Jelena Zdravković, saradnik: dr Maja Milinić Bogdanović.

Projekat – Digitalni svet obuće – SHOEMASTER i Projekat – Naš svet: dr Maja Milinić Bogdanović.

Projekat – Redizajn zaštitnog znaka Muzeja nauke i tehnike u Beogradu: mr Goran Tadić, saradnici: mr Duško Trifunović, dr Anamarija Vartabedijan.

ORGANIZACIJA IZLOŽBE

Organizacioni tim: dr Jelena Jocić, dr Žolt Kovač, dr Dragana Kuprešanin, David Tipšin, dr Maja Milinić Bogdanović.

Dizajn naslovne strane kataloga i vizuala za online izložbu: Sofija Samac.

Grafičko oblikovanje kataloga: dr Dragana Kuprešanin.

Štampa: Curent Print, Beograd.

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Odsek Beogradska politehnika

Katarine Ambrozić 3, 11000 Beograd,

tel. 011 64 10 990

www.atssb.edu.rs

www.politehnika.edu.rs

Umetnički savet galerije:
Marko Lađušić (redovni profesor FPU, Beograd), Olivera Parlić Karajanković (vanredni profesor FLU, Beograd), Vladimir Ranković (vanredni profesor, FILUM, Kregujevac), Maja Stanković (vanredni profesor, FMK, Beograd), Maida Gruden (urednik likovnog programa DKSG).

Dom kulture Studentski grad

Bulevar Zorana Đinđića 179,

Novi Beograd, tel. 011 26 91 442

www.dksg.rs

Copyright © Sva prava zadržana | Virtuelna galerija Beogradske politehnike