Nastavni kadar po predmetima

Teorija forme: dr Predrag Maksić, Natalija Gaković (KKD, DEN).

Osnovi dizajniranja 1 i 2: dr um. Rade Pejović (SGD), Ana Cvijanović (MDK).

Osnovi dizajniranja 1: dr um. Željko Zdravković (SDP).

Osnovi dizajniranja 2: Aleksandar Kutrički (SDP).

Fotografija: dr um. Dušanka Komnenić.

Crtanje 1: mr Aleksandra Šaranović (MDK), mr Gordana Kapunac (SDP), dr um. Žolt Kovač (SGD).

Crtanje 2: dr um. Jelena Jocić (MDK), mr Aleksandra Šaranović (SGD), mr Gordana Kapunac (SDP).

Slikanje: dr um. Petar Radlović (SGD), dr um. Natalija Simeonović (MDK, KKD), mr Gordana Kapunac (SDP), dr um. Žolt Kovač (SGD).

Analitičko crtanje: dr um. Jelena Jocić.

Crtačke tehnike: dr um. Petar Radlović.

Modelovanje: dr um. Davor Dukić.

Crtanje figure 1: dr um. Natalija Simeonović.

Crtanje figure 2: dr um. Jelena Jocić.

Vizuelne umetničke prakse, Plastična anatomija: mr Aleksandra Šaranović.

Digitalno slikanje 1 i 2, Koncept art 1 i 2: Dejan Vukadinović.

Storibord 1 i 2, Dizajn karaktera 1: Radomir Izgarević.

Digitalno modelovanje 1 i 2, Dizajn karaktera 2: Milan Krstić.

Portfolio i prezentacija (KKD): dr um. Žolt Kovač, dr um. Dragica Nikodinović.

Modna ilustracija, Uvod u modni dizajn: mr Jelena Zdravković.

Dizajniranje kožne konfekcije 1 i 2: mr Jelena Zdravković, Senka Živkov.

Dizajniranje kožne galanterije: dr um. Rade Pejović, Senka Živkov.

Modni detalji: Ana Cvijanović.

Dizajniranje obuće 1 i 2: dr um. Maja Milinić Bogdanović.

Dizajniranje proizvoda 1, Izrada modela: dr um. Dejan Vračarević.

Dizajniranje proizvoda 2: Ivan Erkić.

Dizajniranje proizvoda 3: dr um. Željko Zdravković.

Prezentacione tehnike 1 i 2: Aleksandar Kutrički (DEN), Ivan Erkić (SDP).

Dizajniranje enterijera: Aleksandar Kutrički, Natalija Gaković.

Dizajniranje enterijera 2: dr Predrag Maksić, Natalija Đukić.

Dizajn urbanog mobilijara: dr um. Željko Zdravković.

Grafičke komunikacije: mr Duško Trifunović.

Grafički dizajn publikacija: dr um. Anamarija Vartabedijan.

Dizajniranje ambalaže: dr um. Jelena Drobac, dr um. Jovana Momčilović.

Grafički dizajn: Goran Tadić, dr um. Dragica Nikodinović.

Portfolio i prezentacija (SGD): dr um. Jelena Drobac, dr um. Jovana Momčilović.

Digitalna fotografija, Fotografija – Studio: dr um. Dušanka Komnenić.

Grafičke tehnike: dr um. Jelena Jocić.

Kreativne vizuelne tehnike 1: dr um. Natalija Simeonović.

Kreativne vizuelne tehnike 2: dr um. Petar Radlović.

Eksperimentalna tipografija: mr Duško Trifunović.

Tipografija: dr um. Jelena Drobac, dr um. Jovana Momčilović.

Dizajn vizuelnog identiteta 1: dr um. Dragana Kuprešanin.

Dizajn vizuelnog identiteta 2, Dizajn ambalaže i oglašavanje 1 i 2: Goran Tadić.

Otvoreni studio: dr um. Žolt Kovač, dr um. Jovana Momčilović.

Oblikovanje knjige 1 i 2: dr um. Anamarija Vartabedijan.

Animirani grafički dizajn 1 i 2: mr Vukan Ćirić.

Projekti

Projekat – Ponesi me sa sobom: dr um. Jelena Jocić.

Projekat – Moda i fotografija: mr Jelena Zdravković, dr um. Maja Milinić-Bogdanović, dr um. Dušanka Komnenić.

Projekat – Obojeno i neobojeno – kolaž: mr Gordana Kapunac.

Projekat – Urbana bašta: mr Gordana Kapunac.

Organizacijioni tim

dr um. Jelena Drobac, dr um. Žolt Kovač,

dr um. Željko Zdravković, Goran Tadić,

dr um. Maja Milinić Bogdanović,

dr um. Dragana Kuprešanin,

dr um. Dragica Nikodinović,

dr um. Jovana Momčilović

Rukovodilac projekta:
dr um. Jelena Jocić

Grafička priprema materijala za online izložbu:
dr um. Jovana Momčilović

Grafičko oblikovanje kataloga:
dr um. Dragica Nikodinović

Dizajn naslovne strane kataloga:
Uroš Kovrlija

Štampa:
Vizartis, Beograd

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Odsek Beogradska politehnika

Katarine Ambrozić 3, 11000 Beograd,

011 64 10 990

www.atssb.edu.rs

Link onlajn verzije izložbe:

www.politehnika.edu.rs

Umetnički savet galerije DKSG:

Maja Stanković, redovni profesor, FMK, Beograd
Marko Lađušić, redovni profesor, FPU, Beograd
Maida Gruden, urednik likovnog programa
Doma kulture „Studentski grad”
Vladimir Ranković, vanredni profesor,
FILUM, Kragujevac,
Olivera Parlić, docent, FLU, Beograd

Dom kulture Studentski grad

Bulevar Zorana Đinđića 179,

Novi Beograd, tel. 011 26 91 442

www.dksg.rs

Copyright © Sva prava zadržana | Virtuelna galerija Beogradske politehnike