DISTANCA KOJA NAS SPAJA

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika od 2004. godine tradicionalno održava Godišnju izložbu radova studenata dizajna u mesecu aprilu u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu kao integralni deo nastavnog procesa. Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova Distanca koja nas spaja inspirisana je trenutnom situacijom izazvanom pandemijom virusa COVID-19 u kojoj živimo i kako ona utiče na stvaralačke procese u sferi dizajna i umetnosti. Ta situacija je dovela do promene u prezentaciji umetničkih sadržaja i dizajna i njihovoj komunikaciji sa publikom u vidu on-line izložbi, ali je uskratila mogućnost za direktniji, fizički i duhovni doživlјaj umetničkog i dizajnerskog dela i interakciju u realnoj, taktilnoj, duhovnoj i fizičkoj komunikaciji sa njim.

Izložba za naše studente predstavlјa početak stupanja na profesionalni put i početak predstavlјanja na javnoj umetničkoj i dizajnerskoj sceni. Na izložbi su predstavlјeni svi segmenti sociološkog aspekta – teme kao što su zdravstvo, obrazovanje, ekologija, kultura, antiratni pokreti i druge aktuelne teme savremenog društva. Izložba obuhvata dva segmenta: izlagački i umetničke projekte, u skladu sa bolonjskom konvencijom.

Na ovoj svojevrsnoj smotri studentskih radova prikazuju se javnosti najbolјi radovi i kreacije iz dizajna i umetničkih predmeta, studijskih programa osnovnih studija, sa četiri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda, Modni dizajn, Koncept i karakter dizajn i Master strukovnih studija na Grafičkom dizajnu. Izložba je od velikog značaja za sam nastavni proces kao vrednovanje i praćenje rada jedne generacije studenata. Savremena stremlјenja iz oblasti dizajna, pojave i upotrebe novih tehnologija i materijala, sve masovnijeg korišćenja digitalnih tehnologija u dizajnu i zahteva tržišta, podstiče nas osavremenjavanju i podizanju kvaliteta nastave. Takođe obavezuju da studente u skladu sa njihovom kreativnošću pripremamo za današnje tržište. Izložba je i prilika da vrednujemo naše pedagoške sposobnosti u negovanju mladih talenata, kroz njihov rad u klasičnim likovnim tehnikama i digitalnim tehnologijama.

Ovom manifestacijom podstičemo studente na još veća angažovanja u svom kreativnom radu, ukazujući javnosti na mlade talente i upoznajući buduće studente sa dizajnerskim studijskim programima Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Beogradska politehnika. Izložba je prikazana i u okviru virtuelne galerije na sajtu Škole i preko društvenih mreža.

Prof. dr um Jelena Jocić

Copyright © Sva prava zadržana | Virtuelna galerija Beogradske politehnike