Projekat MOJ KOLEGA JE KARAKTER

Studenti su dobili zadatak da kao inspiraciju za stvaranje imaginarnog karaktera koriste lik svog kolege ili koleginice. Cilј projekta je bilo primena različitih likovnih tehnika kao i uočavanje najvažnijih odlika lica/figure i njihova primena u kreiranju karaktera.

Učesnici projekta „Moj kolega je karakter“ su studenti studijskog programa Koncept i karakter dizajna: Julijana Ihmied, Mila Ranđelović, Jelena Todorov, Miloš Mihajlović, Velјko Krivokuća, Filip Karan, Sanda Gažo, Aleksa Banjević, Anja Rajković, Miodrag Vukčević, Teodora Andrić, Ana Svorcan, Jana Čmelik, Marija Marić, Sonja Gvozdenović, Đorđe Vukajlović, Tadija Tomanović, Pavle Antonijević, Miloš Vujičin i Dušan Đurđević

Mentor: Prof. dr um Natalija Simeonović

Projekat FOKUS

Hiperrealizam podrazumeva bavljenje detaljima, materijom, teksturom, strukturom, građom... Svaki pojedinačni deo, ako i celina, neprekidno su u fokusu i stvaraoca i posmatrača. Fokus kao odnos individualne nasuprot objektivnoj formi građe materije.

Mentor: mr Gordana Kapunac

Projekat SRODNE DUŠE

Pod sloganom studentske izložbe „Snaga interakcije“ studenti su dobili zadatak da na polovini zadatog formata papira urade svoj autoportret u umetničkoj tehnici po slobodnom izboru, a zatim ga proslede kolegi/nici da na drugoj polovini urade isto i da zajedno spoje ta dva crteža na intuitivan način. Naziv „Srodne duše“ se nametnuo po realizaciji projekta. Iako se pojam odnosi na sličnost, on je i simbol za suprotnost između osoba. Crteži i slike jasno pokazuju karakter i odnos između parova koji su učestvovali u ovom projektu, a način likovnog izražavanja linije, boje, ekspresije, daju zanimlјiv vizuelni prikaz interakcije između studenata.

Mentor: Prof. Dr um Petar Radlović

Projekat KOALE

Radovi studenata grafičkog dizajna na temu koala kao ugrožene vrste tokom požara u Australiji.

Mentor: prof dr Anamarija Vartabedijan

Projekat TRANSFORMACIJA KARAKTERA

Projekat pod nazivom Tranformacija karaktera predstavlјa transformisanje odnosno preobražaj i preobličavanje najjednostavnijih oblika iz prirode (šišarka, lјuska oraha, karfiol) i stvari koje nas okružuju (klupko vune, rezač, olovka) u zamišlјeni karakter. Radovi se sastoje od četiri do šest crteža koji čine celinu i prikazuju faze transformacije počevši od realnog crteža kao prve faze. Koristeći se crtežom kao osnovnim likovnim sredstvom, posmatrajući svoje okruženje, studenti su svoju kreativnost i maštu upotrebili da obične predmete i plodove ožive i transformišu u svoje junake.

Mentor: prof. dr um Jelena Jocić

Projekat KREIRANJE BRENDA „JESETRE“

Projekat Vizuelni identitet brenda za zaštitu jesetri pokrenut je kao deo šireg projekta WWF (WORLD WIDE FUND) sa ciljem zajedničke akcije za podizanje svesti o prekomernom izlovu dunavskih jesetri.

Predloge vizuelnog identiteta na nivou imena i zaštitnog znaka radili su studenti MSS i 3. godine OSS Grafičkog dizajna: Luka Vlahović, Milovan Popović, Dara Mijušković, Đorđe Radojević, Ana Đurka, Aleksandra Lukić, Jasna Bogojević i Sandra Grbić.

Radom studenata koordinirao je mentor iz Beogradske politehnike, a konačno rešenje usvojila je WWF ADRIA – SRBIJA uz konsultacije sa partnerskim organizacijama i sa mentorom. Usvojeno je rešenje studenta MSS GD Luke Vlahovića.

Mentor: Goran Tadić

Copyright © Sva prava zadržana | Virtuelna galerija Beogradske politehnike