Nastavni kadar po umetničkim predmetima

Crtanje i Slikanje: mr Aleksandra Šaranović, dr Natalija Simeonović, dr Jelena Jocić, dr Žolt Kovač, dr Petar Radlović, dr Davor Dukić, mr Gordana Kapunac

Teorija forme: dr Predrag Maksić

Osnovi dizajniranja 1 i 2: dr Rade Pejović, dr Predrag Maksić, Ana Cvijanović

Crtačke tehnike: dr Natalija Simeonović, dr Petar Radlović

Analitičko crtanje: dr Jelena Jocić, Dejan Vukadinović

Crtanje figure 1: dr Natalija Simeonović, mr Aleksandra Šaranović

Digitalno slikanje 1: Dejan Vukadinović

Digitalno slikanje 2: Dejan Vukadinović

Crtačke tehnike: dr Petar Radlović, dr Natalija Simeonović

Digitalno modelovanje 1: Milan Krstić

Digitalno modelovanje 2: Milan Krstić

Storibord 1: Radomir Izgarević

Storibord 2: Radomir Izgarević

Dizajn karaktera 1: Radomir Izgarević

Grafičke komunikacije: mr Duško Trifunović, dr Anamarija Vartabedijan, David Tipšin.

Grafički dizajn: dr Anamarija Vartabedijan, mr Duško Trifunović, Goran Tadić, David Tipšin.

Fotografija: dr Dušanka Komnenić

Digitalna fotografija: dr Dušanka Komnenić

Grafički dizajn publikacija: dr Anamarija Vartabedijan, David Tipšin

Dizajniranje ambalaže: dr Jelena Drobac

Uvod u modni dizajn, Dizajniranje kožne konfekcije 1 i 2, Modna ilustracija:
mr Jelena Zdravković, Senka Živkov

Modni detalji: Ana Cvijanović

Dizajniranje kožne galanterije: mr Rade Pejović, Senka Živkov

Dizajniranje obuće 1 i 2: dr Maja Milinić-Bogdanović

Dizajniranje proizvoda 1, 2 i 3: Sandra Depalo, Željko Zdravković

Dizajniranje enterijera: Aleksandar Kutrički, Sandra Depalo, Željko Zdravković

Dizajn urbanog mobilijara: Aleksandar Kutrički, Sandra Depalo, Željko Zdravković

Izrada modela: Dejan Vračarević

Prezentacione tehnike: Aleksandar Kutrički

Grafičke tehnike: dr Jelena Jocić, David Tipšin

Tipografija: dr Jelena Drobac

Kreativne vizuelne tehnike 1: dr Natalija Simeonović

Kreativne vizuelne tehnike 2: dr Petar Radlović

Dizajn ambalaže i oglašavanje 1 i 2: Goran Tadić

Dizajn vizuelnog identiteta 1 i 2: Goran Tadić

Eksperimentalna tipografija: mr Duško Trifunović

Fotografija - Studio: dr Dušanka Komnenić

Oblikovanje knjige 1 i 2: dr Anamarija Vartabedijan

PROJEKAT – Moj kolega je karakter: dr Natalija Simeonović

PROJEKAT – Koale: dr Anamarija Vartabedijan

PROJEKAT – Srodne Duše: dr Petar Radlović

PROJEKAT – Transformacija karaktera: dr Jelena Jocić

PROJEKAT – Intervju: mr Gordana Kapunac

PROJEKAT – Fokus: mr Gordana Kapunac

Organizacioni tim: dr Jelena Jocić, dr Natalija Simeonović, Ana Cvijanović,
mr Aleksandra Šaranović, Željko Zdravković, mr Duško Trifunović,
dr Petar Radlović, dr Predrag Maksić.

Dodatna tehnička pomoć: dr Žolt Kovač, Dragana Kuprešanin, Dejan Vračarević

Grafičko oblikovanje kataloga: David Tipšin

Beogradska politehnika

Katarine Ambrozić 3, 11000 Beograd, tel. 011 64 10 990

www.politehnika.edu.rs

Umetnički savet galerije: Marko Lađušić (vanredni profesor FPU, Beograd), Olivera Parlić (docent FLU, Beograd), Vladimir Ranković (vanredni profesor, FILUM, Kregujevac), Maja Stanković (docent, FMK, Beograd), Maida Gruden (urednik likovnog programa DKSG).

Dom kulture Studentski grad

Bulevar Zorana Đinđića 179, Novi Beograd, tel. 011 26 91 442

www.dksg.rs

Copyright © Sva prava zadržana | Virtuelna galerija Beogradske politehnike